Achiziții publice

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane juridice în participarea la proceduri de licitație publică, în vederea încheierii contractului de achiziție publică sau achiziție sectorială. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere legală în ceea ce privește forma și conținutul ofertei depusă în procedura de licitație publică, în vederea încheierii contractului de achiziție publică sau achiziție sectorială, precum și în ceea ce privește conținutul contractului de achiziție publică care urmează a fi semnat de către câștigătorul desemnat al procedurii de licitație.

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII redactează și susține contestații în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau în fața instanțelor de judecată, după caz, precum și plângeri împotriva deciziilor pronunțate în soluționarea contestațiilor, în fața curților de apel. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane juridice în fața instanțelor de judecată în procedura contenciosului de achiziții publice. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere legală în materia contractelor administrative.