Drept administrativ și al urbanismului. Contencios contravențional, administrativ și fiscal

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în raporturile juridice cu autoritățile administrației publice locale și centrale, în activitatea de solicitare și obținere documentații specifice de urbanism, certificate de urbanism și autorizații de construire sau planuri urbanistice. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă persoane fizice și juridice în cadrul ședințelor autorităților administrației publice, în vederea protejării drepturilor și intereselor legitime.

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în fața autorităților fiscale, în cadrul controalelor fiscale. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în fața instanțelor de judecată în procedura contenciosului administrativ și fiscal, în contestarea actelor administrative sau administrativ-fiscale. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă persoane fizice și juridice în procedura contenciosului contravențional.