Drept civil. Regimul juridic al bunurilor imobile

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere juridică în studierea și interpretarea înscrierilor în cărțile funciare ale imobilelor, în stabilirea și verificarea regimului juridic al imobilelor. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă persoane fizice și juridice în fața notarului public, la încheierea și autentificarea actelor juridice având ca obiect drepturi reale asupra imobilelor, oferind și activități de redactare a actelor juridice respective.

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în litigiile având ca obiect dreptul de proprietate sau alte drepturi reale constituite asupra imobilelor. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă servicii de redactare acte juridice civile, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de comodat, cărora le atribuie dată certă, precum și contracte de vânzare, supuse ulterior autentificării notarului public. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consultanță juridică, incluzând și asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în proceduri de uzucapiune imobiliară, oferind soluții pentru conflictul de legi în timp.