Drept societar

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în activitatea de constituire a unei societăți, redactând acte constitutive, declarații, contracte și îndeplinind formalitățile de înregistrare. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în cadrul adunărilor generale ale societăților, redactând acte specifice desfășurării activității unei societăți. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în negocieri având ca obiect funcționarea și modificarea societăților comerciale (fuziuni, divizări).

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane fizice și juridice în cadrul unor litigii având ca obiect înființarea, funcționarea, modificarea ori încetarea societăților. Activitatea de reprezentare în litigii având ca obiect înființarea, funcționarea, modificarea ori încetarea unei societăți, se poate desfășura atât în fața instanțelor de judecată, dar și în fața instanțelor arbitrale.