Dreptul contractelor

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere juridică în negocierea și redactarea contractelor, în formularea unor clauze specifice și adaptate clienților, pentru asigurarea drepturilor și obligațiilor acestora în raportul juridic contractual. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă servicii juridice de adaptare a contractelor preluate din dreptul comparat, din sisteme legislative ale unor state terțe, la legislația română în domeniu.

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII asistă și reprezintă clienți persoane juridice, dar și persoane fizice, în litigii având ca obiect încheierea, interpretarea, executarea și încetarea contractelor. Activitatea de reprezentare în litigii având ca obiect contractele și răspunderea contractuală se poate desfășura atât în fața instanțelor de judecată, dar și în fața instanțelor arbitrale.