Dreptul muncii

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere juridică în domeniul relațiilor de muncă, constând în redactarea contractelor individuale și colective de muncă, fișelor postului și altor documente specifice. Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă consiliere în proceduri disciplinare, asigurând respectarea prevederilor legale, atât procedurale, cât și de drept material, precum și protecția drepturilor și intereselor legitime ale clienților asistați ori reprezentați.

Societatea Civilă Profesională de Avocați STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII oferă servicii juridice de asistare și reprezentare juridică în litigii în fața instanțelor de judecată specializate în dreptul muncii și asigurărilor sociale.