Echipa

Despre noi

Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic, fiind partener indispensabil al justiţiei, ocrotit de lege. Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil. Contactul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului. Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu

poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror.

Echipa noastră este formată din profesioniști ai dreptului, care lucrează ghidându-se întotdeauna după principiile care călăuzesc activitatea avocatului.

Numai în acest mod, drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului pot fi promovate și apărate.

Dr. Sergiu I.
STĂNILĂ

Avocat asociat

Dr. Laura M.
STĂNILĂ

Avocat asociat

Bogdan C.
TULBURE

Avocat colaborator

Paul
POP

Avocat colaborator

Vlad
IORDĂCHESCU

Avocat colaborator